Գործընկերների աջակցման մասնագետ

 • Employment term: 20.10.2023
 • Starting date: 20.10.2023

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Գործընկերներին տրամադրել ճշտգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն օգտագործելով համապատասխան մեթոդներ/գործիքներ
 • Հաղորդակցվել գործընկերների հետ տալով հստակ պատասխաններ վերջիններիս հարցումներին, անհանգստություններին կապված կազմակերպության նախագծերի և ծառայությունների հետ
 • Դիտարկել և վերլուծել գործընկերների բողոքները, տրամադրել համապատասխան լուծումներ և/կամ առաջարկել այլընտրանքներ` հարցումների բավարարման համար․ հետևել ցանկացած միջադեպի, խնդրի լուծման ընթացքին և համապատասխանաբար կոմունիկացնել գործընկերներին
 • Գնահատել գործընկերների կարիքները և ձեռնարկելով համապատասխան քայլեր դրանց բավարարման համար
 • Ստեղծել կայուն փոխհարաբերություներ գործընկերների հետ՝ բաց և ինտերակտիվ հաղորդակցման միջոցով
 • Համագործակցել կազմակերպության բոլոր բաժինների հետ համապատասխան տեղեկատվություն ստանալու և գործընկերներին բարձորակ սպասարկում մատուցելու համար
 • Պահպանել երկարաժամկետ, ամուր աշխատանքային հարաբերություններ կազմակերպության գործընկերների հետ
 • Հավաքագրել, հաստատել և դասակարգել գործընկերների տեխնիկական և ոչ տեխնիկական հարցումները՝ նոր գործառույթների իրականացման և/կամ պրոդուկտների ստեղծման համար
 • Ներկայացնել կազմակերպության կողմից ստեղծվող/ներկայացվող նոր պրոդուկտները և գործառույթները՝ ապահովելով գործընկերների ամբողջական տեղեկացվածությունը ցանկացած նորամուծության պարագայում
 • Մասնագիտական ունակությունների, գիտելիքների մշտական զարգացում, կազմակերպված դասընթացներին, գիտելիքների բազայի ստեղծման գործընթացին մասնակցություն, թիմային աշխատանքի խթանում, համագործակցում և աջակցում գործընկերներին

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Միջին մասնագիտական կրթություն
 • Խաղային և/կամ սպասարկման ոլորտում փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Համակարգչից օգտվելու գերազանց հմտություններ
 • Microsoft Office փաթեթի լավ իմացություն
 • Հաշվետվություններ ներկայացնելու և վերլուծություններ իրականացնելու գիտելիքներ
 • Հաղորդակցման և՛գրավոր, և՛ բանավոր գերազանց հմտություններ
 • Հաճախորդամետություն, խնդիրները/հարցումները հասկանալու և ճիշտ լուծումներ առաջարկելու հմտություն
 • Միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու հմտություն
 • Պատասխանատվության զգացում
 • Նախաձեռնողականություն
 • Ստեղծագործական մտածողություն
 • 24/7 hերթափոխով աշխատելու ունակություն
 • Աշխատանքի արդյունքների վրա կենտրոնացում