Ընդունարանի աշխատակից

 • Employment term: 20.10.2023
 • Starting date: 20.10.2023

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Կազմակերպել և համակարգել գրասենյակային տարածքի/հարկի վարչական աշխատանքները
 • Կարգավորել ջեռուցման, հովացման, օդորակման համակարգերը՝ գրասենյակային միջին ջերմաստիճան ապահովելու համար
 • Սահմանված չափանիշներին և ժամանակացույցին համապատասխան վերահսկել իրականացվող մաքրությունը
 • Ստանձնել գրասենյակային տարածքին/հարկին հատկացված կահույքի և գույքի նյութական պատասխանատվությունը
 • Ապահովել գրասենյակային պարագաների և գրենական պիտույքների նվազագույն պաշարների առկայություն, իրականացնել դրանց բաշխում՝ ըստ պահանջների և կարիքների
 • Խոհանոցում ապահովել թեյի և սուրճի անհրաժեշտ պաշարներ
 • Կարգավորել հանդիպումների սենյակները՝ ըստ սահմանված չափանիշների
 • Դիմավորել և ողջունել գրասենյակի հյուրերին, անհրաժեշտության դեպքում ուղեկցել նրանց
 • Իրականացնել ապրանքների մուտքերն ու ելքերը՝ հաշիվ ապրանքագրերի հիման վրա
 • Պատրաստել և ներկայացնել շաբաթական, ամսական և այլ հաշվետվություններ
 • Գրանցել և տրամադրել անցաքարտեր, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինել դրանք
 • Կատարել այլ բանավոր կամ գրավոր հանձնարարություններ ղեկավարության և/կամ անմիջական ղեկավարի կողմից

 

Անհրաժեշտ հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն
 • Microsoft Office փաթեթի գերազանց իմացություն
 • Վերլուծական, ժամանակի կառավարման հմտություններ
 • Հաղորդակցման գերազանց հմտություններ
 • Կոնֆլիկտային իրավիճակները կարգավորելու հմտություն
 • 1C կամ E-invoicing ծրագրերի իմացությունը ցանկալի է