Հյուրընկալ

 • Employment term: 20.10.2023
 • Starting date: 20.10.2023

Աշխատանքի պարտականություններ

 • Դիմավորել, ընդունել և ուղեկցել հյուրերին
 • Տիրապետել ազատ սեղանների առկայության վերաբերյալ տեղեկատվության և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել հյուրերին
 • Իրականացնել մատուցում
 • Բացահայտել հաճախորդների պահանջմունքները
 • Տրամադրել սպասարկման կենտրոնի կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ խորհրդատվություն
 • Կարգավորել խնդրահարույց իրավիճակները՝ առաջարկելով բավարարող լուծում
 • Փոխանցել տեղեկատվություն անմիջական ղեկավարին հաճախորդների սպասարկման ոլորտում առկա թերությունների վերաբերյալ
 • Կատարել անմիջական ղեկավարի կողմից այլ հանձնարարություններ, որոնք առնչվում են աշխատանքին

 

Պահանջվող որակավորումներ

 • Գրագետ բանավոր խոսք
 • Հաղորդակցման հմտություններ
 • Թիմում աշխատելու ունակություն
 • Կոնֆլիկտային իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն
 • Բանավոր հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն
 • Տարբեր հերթափոխերով աշխատելու պատրաստակամություն